Początki przemysłu w Polsce

Jak rozwinął się przemysł w Polsce? Początku działalności tego typu miały miejsce w tzw. Okręgu Staropolskim. Tam już w średniowieczu wydobywano rudy metali, z których później wytapiano miedź, żelazo, cynk czy ołów. Największy rozkwit miał miejsce w wieku XIX, kiedy to mocno rozwinęło się hutnictwo żelaza. W tym czasie rozwinął się też Górnośląski Okręg Przemysłowy zbudowany na bazie węgla kamiennego. Oprócz kopalń prężnie funkcjonowały huty, walcownie czy odlewnie. Poza tym działalność produkcyjna była skupiona w Warszawie,  Łodzi, Gdańsku czy Poznaniu.

Po zakończeniu drugiej wojny światowej przemysł w Polsce został objęty centralnym sterowaniem. Naciski położony został przede wszystkim na przemysł ciężki oparty na wydobyciu węgla kamiennego na Górnym Śląsku. To właśnie wtedy powstały huty w Krakowie i Dąbrowie Górniczej oraz stocznie w Gdyni, Gdańsku czy Szczecinie. W latach 50. XX wieku odkryto też znaczne złoża miedzi i siarki. Rozpoczęto także odkrywkową eksploatację węgla brunatnego. Dlatego też gospodarka zaczęła rozwijać się też w innych kierunkach. Rozbudowywał się przemysł elektroniczny, chemiczny czy energetyka. W roku 1964 do użytku oddano np. wielki rurociąg, wykorzystywany zresztą do dzisiaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *