Sytuacja przemysłu w naszym kraju

W jakiej formie jest przemysł w Polsce? Obecnie w naszym kraju wydobywa się niemal 50 rodzajów surowca, ale największe znaczenie mają węgiel kamienny i brunatny, rudy miedzy, cynk i ołów, sól kamienna i siarka oraz srebro. Jeszcze na początku lat 90. ubiegłego wieku Polska miała wysoki udział w światowym wydobyciu siarki, węgla kamiennego oraz brunatnego. Polskie zasoby węgla kamiennego do 45 mld ton. Najwięcej węgla występuje na Górnym Śląsku (80% zasobów). Eksploatacja możliwe jest też w rejonie Wałbrzycha oraz na Lubelszczyźnie.

Polskie wydobycie węgla brunatnego skupia się natomiast w trzech rejonach – Bełchatów, Turoszów oraz Konin-Koło-Turek. Poza tym jest on tam także wykorzystywany energetycznie, gdyż jego transport jest dość problematyczny. Z kolei przedgórze Karpat to miejsce pozyskiwania gazu ziemnego. Poza tym niewielkie ilości gazu pochodzą z kopalń węgla kamiennego. Polska wydobywa co roku 0,2 % światowego wydobycia faz ziemnego. Zaspokaja to nawet 40% zapotrzebowania kraju na ten surowiec. Przemysł w Polsce niestety nie stoi natomiast ropą naftową. Mówi się, że dysponujemy 13 mln ton na fliszu karpackim oraz szelfie bałtyckim. Jednak wydobycie nie zaspokaja naszego zapotrzebowania nawet w niewielkim stopniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *